2017-12-30 170 views
7

Próbuję tego od wielu godzin i nie mogę go rozwiązać. Używam linku this do konfiguracji GeoDjango w systemie Windows. Dostaję następujący komunikat o błędzie i nie mam pojęcia, co robić. Wszystkie zmienne środowiskowe są ustawione w systemie Windows i jestem w stanie importować zBłąd importu GIS/Gdal/OSGeos w django na Windows

from osgeo import gdal

z powodzeniem w terminalu Pythona jako

import gdal

jest przestarzała. W PostgreSQL Mam wszystkie rozszerzenia dostępne w razie potrzeby jak address_standardizer, fuzzystrmatch, ogr_fdw, pgrouting, plpgsql, PointCloud, pointcloud_postgis, postgis, postgis_sfcgal, postgis_tiger_geocoder i postgis_topology.

Ustawienia Django projektu:

DATABASES = { 
  'default': { 
   'ENGINE': 'django.contrib.gis.db.backends.postgis', 
   'NAME': 'postgis_24_sample', 
   'USER': 'postgres', 
   'PASSWORD': 'Hello123', 
   'HOST': 'localhost', 
   'PORT': '', 
  } 
} 

GDAL_LIBRARY_PATH = os.getenv('GDAL_LIBRARY_PATH') 
GEOS_LIBRARY_PATH = os.getenv('GEOS_LIBRARY_PATH') 

INSTALLED_APPS = [ 
  ... 
  'django.contrib.postgis', 
  ... 
] 

błąd:

(easy_geodj) C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\easy_geodj\djlocate>python manage.py runserver 
Unhandled exception in thread started by <function wrapper at 0x066D6330> 
Traceback (most recent call last): 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 227, in wrapper 
  fn(*args, **kwargs) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\core\management\commands\runserver.py", line 117, in inner_run 
  autoreload.raise_last_exception() 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 250, in raise_last_exception 
  six.reraise(*_exception) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\utils\autoreload.py", line 227, in wrapper 
  fn(*args, **kwargs) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\__init__.py", line 27, in setup 
  apps.populate(settings.INSTALLED_APPS) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\apps\registry.py", line 108, in populate 
  app_config.import_models() 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\apps\config.py", line 202, in import_models 
  self.models_module = import_module(models_module_name) 
  File "c:\python27\Lib\importlib\__init__.py", line 37, in import_module 
  __import__(name) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\auth\models.py", line 4, in <module> 
  from django.contrib.auth.base_user import AbstractBaseUser, BaseUserManager 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\auth\base_user.py", line 52, in <module> 
  class AbstractBaseUser(models.Model): 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\db\models\base.py", line 124, in __new__ 
  new_class.add_to_class('_meta', Options(meta, app_label)) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\db\models\base.py", line 330, in add_to_class 
  value.contribute_to_class(cls, name) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\db\models\options.py", line 214, in contribute_to_class 
  self.db_table = truncate_name(self.db_table, connection.ops.max_name_length()) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\db\__init__.py", line 33, in __getattr__ 
  return getattr(connections[DEFAULT_DB_ALIAS], item) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\db\utils.py", line 211, in __getitem__ 
  backend = load_backend(db['ENGINE']) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\db\utils.py", line 115, in load_backend 
  return import_module('%s.base' % backend_name) 
  File "c:\python27\Lib\importlib\__init__.py", line 37, in import_module 
  __import__(name) 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\db\backends\postgis\base.py", line 5, in <module> 
  from .features import DatabaseFeatures 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\db\backends\postgis\features.py", line 1, in <module> 
  from django.contrib.gis.db.backends.base.features import BaseSpatialFeatures 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\db\backends\base\features.py", line 4, in <module> 
  from django.contrib.gis.db.models import aggregates 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\db\models\__init__.py", line 3, in <module> 
  from django.contrib.gis.db.models.aggregates import * # NOQA 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\db\models\aggregates.py", line 1, in <module> 
  from django.contrib.gis.db.models.fields import ExtentField 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\db\models\fields.py", line 3, in <module> 
  from django.contrib.gis import forms, gdal 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\forms\__init__.py", line 3, in <module> 
  from .fields import ( # NOQA 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\forms\fields.py", line 4, in <module> 
  from django.contrib.gis.geos import GEOSException, GEOSGeometry 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\geos\__init__.py", line 5, in <module> 
  from .collections import ( # NOQA 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\geos\collections.py", line 11, in <module> 
  from django.contrib.gis.geos.geometry import GEOSGeometry, LinearGeometryMixin 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\geos\geometry.py", line 11, in <module> 
  from django.contrib.gis import gdal 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\gdal\__init__.py", line 43, in <module> 
  from django.contrib.gis.gdal.driver import Driver # NOQA 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\gdal\driver.py", line 5, in <module> 
  from django.contrib.gis.gdal.prototypes import ds as vcapi, raster as rcapi 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\gdal\prototypes\ds.py", line 9, in <module> 
  from django.contrib.gis.gdal.libgdal import GDAL_VERSION, lgdal 
  File "C:\Users\dell\Desktop\easy_geodj\lib\site-packages\django\contrib\gis\gdal\libgdal.py", line 48, in <module> 
  lgdal = CDLL(lib_path) 
  File "c:\python27\Lib\ctypes\__init__.py", line 366, in __init__ 
  self._handle = _dlopen(self._name, mode) 
WindowsError: [Error 126] The specified module could not be found 
+0

czy ustawiłeś 'GDAL_LIBRARY_PATH'? są biblioteki DLL GDAL na ścieżce systemu Windows? –

+0

Tak, dodałem to –

+0

Proszę otworzyć 'c: \ python27 \ Lib \ ctypes \ __ init __. Py' i dodać' print (self._name) 'w linii przed' self._handle = _dlopen (self._name, mode) 'i publikuj wyniki. –

Odpowiedz

3

Zależności GIS są naprawdę trudne do uzyskania, zwłaszcza w systemie Windows. Jeśli chcesz pozostać przy tym systemie operacyjnym, polecam dalej używać OsGeo4W.

Kroki, które pracowały dla mnie są następujące:

Upewnij się odinstalować każdą dystrybucję tych pakietów GIS zainstalowanych i uważnie śledzić OSGeo4W installation instructions. Apache i MapServer są domyślnie instalowane, możesz je odznaczyć, ponieważ nie są potrzebne.

niż można zmienić settings.py wyglądać tak:

GEOS_LIBRARY_PATH = 'C:\\OSGeo4W64\\bin\\geos_c.dll' 
GDAL_LIBRARY_PATH = 'C:\\OSGeo4W64\\bin\\gdal201.dll' 

Uwaga 1: ścieżki będzie zależeć od tego, gdzie zainstalowano OSGeo4W ale (jak pamiętam) to są wartości domyślne.

Uwaga 2: jeśli pobrać i zainstalować wersję 32-bitową twoje ścieżki powinien wyglądać tak zamiast:

GEOS_LIBRARY_PATH = 'C:\\OSGeo4W\\bin\\geos_c.dll' 
GDAL_LIBRARY_PATH = 'C:\\OSGeo4W\\bin\\gdal201.dll' 

Pracuję nad projektem przy użyciu podobnego stos i czułem, że to dużo łatwiejsze konfigurować na Linuksie (w szczególności Ubuntu). Jeśli jest to tylko osobisty projekt do nauki lub jeśli w końcu zostanie hostowany na komputerze z systemem Linux, proponuję wybrać środowisko dla systemu Linux.

Na Ubuntu, na przykład, można po prostu zrobić:

$ sudo apt-get install binutils libproj-dev gdal-bin 

Również GeoDjango official docs jakieś dobre informacje dla.

3

będę ignorować wszelkie próby ręcznie obsługiwać samemu instalację i używać środowiska anaconda. Zależności GIS są często niestabilne do zainstalowania, a anaconda wygładzi dużą liczbę nierównych krawędzi.