2017-11-29 93 views

Odpowiedz

4

szukasz polecenia

/methods -all 

która drukuje wszystkie metody w tym te dodany po JShell został rozpoczęty i metod, które nieudanych zostały nadpisane lub zrzucono .

Dla aktywnych metod zadeklarowanych przez ciebie, po prostu go używać bez żadnych argumentów jak:

/methods