2017-11-29 66 views
9

Kiedyś miałem ElasticSearch 5.2 i zaktualizowałem go do wersji 6.0.ElasticSearch - nagłówek Content-Type [application/x-www-form-urlencoded] nie jest obsługiwany

Próbuję utworzyć szablon indeksu następujące przewodnika here, ale dostałem błąd

Content-Type header [application/x-www-form-urlencoded] is not supported 

Moje zapytanie jest

curl -X PUT localhost:9200/_template/template_1 -d ' 
{ 
  "index_patterns": ["te*", "bar*"], 
  "mappings": { 
  "type1": { 
   "properties": { 
   "host_name": { 
   "type": "keyword" 
   } 
   } 
  } 
  } 
}' 

Odpowiedz

22

Aby rozwiązać ten problem, należy dodać opcję curl -H 'Content-Type: application/json'


Ten błąd jest spowodowany strict Content-Type sprawdzanie wprowadzony w ElasticSearch 6.0, jak wyjaśniono w this post

Począwszy od Elasticsearch 6.0, wszystkie żądania REST, które obejmują ciało musi również zapewnić prawidłowy typ zawartości dla tego organu.