2017-12-31 141 views
5

używam MySQL w wersji Server: 10.01.21-MariaDB na Windows 7, a kiedy uruchomić polecenie flollowing SHOW VARIABLES LIKE 'have_symlink'; uzyskać:Nie można włączyć dowiązania symboliczne dla MySQL

+---------------+-------+ 
| Variable_name | Value | 
+---------------+-------+ 
| have_symlink | NO | 
+---------------+-------+ 

Więc chcę aby je włączyć. Co próbowałem?

 • trwania: mysql --symbolic-links daje następujący błąd:
  mysql: unknown option '--symbolic-links'
 • Rozglądałem się za miejsce, w którym może być obecny plik konfiguracyjny więc szukałem my.cnf i my.ini w następujących miejscach: %WINDIR%\my.ini%WINDIR%\my.cnf\my.ini\my.cnf%APPDIR%\mysql\my.ini%APPDIR%\mysql\my.cnf%APPDIR%\mysql\data\my.ini%APPDIR%\mysql\data\my.cnf aby nie znaleźć żadnego pliku, a następnie utworzyłem następujący plik opcji do użycia przy uruchamianiu serwera my.cnf z następującym Komenda ng:
  [mysqld]
  symbolic-links
 • mam made sure that in Windows:

Local lokalnych łączy symbolicznych są włączone.
Lokalne do zdalnego symboliczne linki są włączone.

Więc co robię źle i jak sprawić, by zmienna have_symlink mieć wartość yes ??

EDIT: ja ponownie uruchomić serwer po zmianie pliku my.cnf, ale bez powodzenia

EDIT 2: do pierwszego wymienionego błędu, to dlatego --symbolic-link to serwer raczej niż opcja klienta, więc wpisałbym mysqld --symbolic-links i to zwalnia mnie od szukania dowolnego pliku opcji, ponieważ pierwszeństwo mają określone opcje wiersza poleceń.

Odpowiedz

2

Musicie zrobić dwie rzeczy:

 1. Put symbolic-links=1 w pliku konfiguracyjnym (.cnf) pod [mysqld].
 2. Uruchom ponownie serwer MySQL.

Po ponownym uruchomieniu wartość have_symlink powinna wynosić yes.


Uwaga: Wyłączenie symbolicznych linków jest zalecane, aby zapobiec różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa (reference).

+0

Niestety, to nie działa ani – user10089632

+0

Próbowałaś go w pliku '.ini' lub' .cnf' utworzony? –

+0

w pliku '.ini' – user10089632

-1

Jeśli nie masz HAVE_REALPATH lub masz skompilowane HAVE_BROKEN_REALPATH, to nie będzie działać. Nie jestem pewien, czy jest skompilowany dla Windows.

Ref

+0

Jak ustawić "HAVE_REALPATH"? – user10089632