2017-12-19 115 views
5

Używam zestawu dialogowego Node SDK dialogów do wysyłania żądania textRequests i eventRequests do przepływu w oknie dialogowym. Spełnienie webhooka pokazuje, że kontekst nie jest zachowywany, mimo że identyfikator sessionId jest taki sam. Praca z tym samym agentem okien dialogowych z asystenta actions-on-google powoduje, że kontekst jest zachowywany. , więc jedyną różnicą jest to, że używam zestawu SDK Node do wysyłania tekstu.Dialogflow - Węzeł SDK nie zachowuje kontekstów w ramach sesji

this.app = apiai(CLIENT_ACCESS_TOKEN); 
this.options = { 
   sessionId: 'abc', 
   originalRequest: { 
   data: { 
   user: 'temp_user' 
   }, 
   conversation: { 
   "conversationId": "123456789" 
   } 
   } 
  }; 

const request = this.app.textRequest('This is captured by INTENT_1 that triggers 
  a webhook that sets context to MY_CONTEXT', options); 

const request = this.app.textRequest('This should be captured by INTENT_2 
  that has an input context of MY_CONTEXT', options); 

drugi wniosek nie wywołać INTENT_2, ale domyślny awaryjna intencją, chyba usunę kontekst wejściowy z INTENT_2 w dialogflow i wtedy jest to wywołane

Odpowiedz

1

być może używasz resetContexts przez pomyłkę? To by to tłumaczyło.

+1

Tak, to było to –