2017-12-18 84 views
5

Próbuję zsynchronizować lokalnego DB do zdalnego jeden jak ten:CustomPouchError

const DB_NAME = "my_db"; 
const REMOTE_DB_URL ="http://<admin>:<password>/<ip-address>:5984/my_db"; 

const localDB = new PouchDB(DB_NAME); 
const remoteDB = new PouchDB(REMOTE_DB_URL); 

localDB.sync(remoteDB) 
.then(() => { 
    console.log("Sync done"); 
}) 
.catch(err => { 
    console.log(err); 
}); 

Jest to błąd otrzymuję:

message:"getCheckpoint rejected with " 
name:"unknown" 
result:{ok: false, start_time: Mon Dec 18 2017 14:14:03 GMT+0100 (CET), docs_read: 0, docs_written: 0, doc_write_failures: 0, ...} 
status: 0 

lokalne DB działa poprawnie, ale podczas próby replikacji/synchronizacji do pilota, zawsze się błąd powyżej

Używam

  • React Native 0.50.0
  • pouchdb reagują-ojczysty: 6.3.4
  • zdalnego DB jest CouchDB 2.1.1
+0

Remote jest CouchDB 2.1.1 – pavle

+0

Czy CouchDB został zbudowany ze źródeł? Czy masz serwer proxy lub zaporę ogniową, które mogą powodować problemy? –

+0

@ AlexisCôté Tak, mam zaporę ogniową. Jest to Azure Ubuntu VM, ale dodałem: 5984 port do Firewall. Dodałem także * bind_address = 0.0.0.0 * do konfiguracji. – pavle

Odpowiedz