2017-12-19 133 views
7

Korzystamy z interfejsu API Woocommerce Rest dla aplikacji mobilnych takich jak Android i IOS. Zintegrowaliśmy metodę płatności jako Braintree przy użyciu wtyczki WooCommerce PayPal Powered by Braintree Payment Gateway.Jak uzyskać klucz tokenizacji w interfejsie Woocommerce Rest API?

Działa dobrze na naszej stronie, ale aplikacje mobilne wymagają tokena klienta lub klucza tokenizacji do zintegrowania pakietów SDK Braintree.

Ta wtyczka nie przechowuje żadnego klucza tokenów lub tokenu klienta w naszej bazie danych, więc w jaki sposób udostępni go w API dla integracji? Przechowuje tylko identyfikator handlowca w Woocommerce ustawień Braintree.

Tak, jak zintegrujemy Bramkę Płatności Braintree na stronie internetowej i aplikacji mobilnej za pomocą interfejsu API REST WooCommerce.

Proszę zasugerować jeśli ktoś ma pomysł ...

Odpowiedz

3

To obtain a tokenization key:

  1. Zaloguj się do obu produkcji panelu sterowania lub na panelu sterowania piaskownicy, w zależności od środowiska w którym pracujesz

  2. Przejdź do ustawień Ustawienia -> Klucze API

Powinieneś zobaczyć swój klucz pod sekcji Tokenization Keys. Jeśli nie pojawi się żaden klucz, kliknij opcję Generuj nowy klucz do tokenazy. Skopiuj ten klucz.


Aby użyć tego klucza tokenizacja w aplikacji na Androida:

  1. Place klawisz (kopiowane po przeprowadzeniu powyższych kroków) w /res/values/strings.xml

  2. W kodzie, uzyskać klucz z zasobów ciągów, które właśnie umieściłeś w powyższym kroku.

  3. Supply ten klucz jako 2nd parametr podczas inicjalizacji Braintree korzystając BraintreeFragment.newInstance(activity, tokenizationKey);

+0

Dzięki za Replay, maj, to nie mam mojego punktu używamy API woocommerce REST tak, my wystawiamy nasz Dane konta Braintree tylko na serwerze. nie chcemy niczego zapisywać po stronie APP. Tak więc, jeśli cokolwiek zmieni się na serwerze (stronie), otrzymujemy również najnowsze informacje. –

+0

Rozumiem, co mówisz, ale tokenizationKey w rzeczywistości ma być umieszczony w aplikacji. W ten sposób można ustalić, która aplikacja próbuje uzyskać dostęp do interfejsu API REST. W końcu to twoja aplikacja będzie wywoływała api. –

+0

Jeśli nalegasz, że masz serwer (proxy), który wywołuje realne api, możesz umieścić tokenizationKey jako stałą w kodzie strony serwera. –